Gå direkte til innhold
 

Åpen tilgang

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige.

Åpen tilgang til forskningsdata

Forskningsrådet forventer at alle forskningsdata i prosjekter finansiert av Forskningsrådet, er åpent tilgjengelig. I noen tilfeller kan det likevel være gode grunner til at ikke alle er åpne.

Åpen tilgang til publikasjoner

Open Access innebærer at man ikke trenger å betale abonnement for å lese artikler i vitenskapelige tidsskrift. Det gjør forskningen åpnere og gir større gjennomslag i samfunnet.