Gå direkte til innhold

Forskningstips

Synes du det er vanskelig å komme i gang med prosjektet ditt? Eller trenger du kanskje litt hjelp underveis?

Vi har laget et par hefter for de som vil sette i gang et forskningsprosjekt, for de som står fast underveis eller for de som bare vil lære litt mer om hvordan det er å forske.

Vi har også tips til deg som vil lage en utstilling for å vise fram prosjektet ditt.

Med undring som drivkraft

_3Med undring som drivkraft_3 PDF - 1,8 MB

"Med undring som drivkraft" er heftet for elever i ungdoms- og videregående skole som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt. Heftet behandler sentrale tema som vitenskap og forskning, den hypotetisk-deduktive metode og andre forskningsmetoder, kvalitative og kvantitative undersøkelser og analysemetoder, forskningsrapporter og formidling. Heftet er beregnet både på elever som ikke har kunnskaper om forskning og vitenskap fra før, og de som vet en del om temaet allerede.

Scientia - vitenskapelig metode for ungdomsskolen

Scientia PDF - 7,0 MB

Scientia (som betyr kunnskap, naturvitenskap, forskning og evne) er utformet av Norges forskningsråd og rettet mot lærere og elever på ungdomstrinnet. Scientia har til hensikt å introdusere lærere og elever for vitenskapelig prosjektarbeid og metode. Et veiledningshefte er en veiviser, som ikke har til hensikt å fortelle hvordan de må og bør og skal være. Husk at lykken er å eksperimentere og improvisere - å følge en kokebok slavisk blir fort kjedelig. Putt inn ingredienser selv og ha det gøy!

Utstillingstips

Skal du lage en plakat til en forskningskonkurranse? Her får du tips til hvordan du kan stille ut prosjektet ditt. Last ned Utstillingstips PDF - 1,0 MB

Historieforskning

Les om hvordan juryen vurderer historiske bidrag i konkurransen.

The Archimes Initiative er en amerikansk nettside som skal bidra til basiskunnskaper i forskning og vitenskap, og øke antall forskere og ingeniører. Nettsiden er bygd om med videoer av deltagere i forskningskonkurranser. Nettsiden er full av gode tips for alle som vil gjennomføre et vitenskapelig prosjekt og delta i en forskningskonkurranse. I videoene snakker studenter med studenter om

  • hvorfor og hvordan de gjennomførte et prosjekt
  • hvordan de valgte prosjektet
  • hvordan forskningskonkurransene er
  • hvordan det er å jobbe i lag
  • problemløsning
Publisert:
19.06.2009
Sist oppdatert:
13.09.2016